FIRMY - PLYN

FIRMY - PLYN

V současné době si odběratel každý může zvolit svého dodavatele zemního plynu. Ceny, které dodavatel používá při vyúčtování dodávky zemního plynu, jsou obvykle zveřejňovány na internetových stránkách. Změny cen samotného plynu provádí každý obchodník v závislosti na své obchodní strategii mešíčně nebo kvartálně. Změny prováděné v průběhu roku odrážejí vývoj nákupní ceny plynu od zahraničních dodavatelů, přičemž nákupní cena není ve smlouvách uváděna jako konkrétní hodnota, ale pro stanovení ceny je uváděn cenový vzorec.

Zemní plyn je do České republiky nakupován na základě dlouhodobých kontraktů z Ruska a Norska. Plyn a ostatní energie (elektrika, uhlí, olej) jsou nakupovány na společných burzách, a proto se vzájemně ovlivňují. Hlavním aspektem určující cenu plynu je cena ropy, ostatní energie pak s různými odchylkami sledují a kopírují vývoj ceny ropy.

 

V současné době pro Vás připravujeme nový ceník a nové výhodné nabídky pro odběr plynu. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

 

jak přejít k miromi

 

chci přejít k miromi

 

ceníky